ჯარიდან დახსნის უტყუარი საბუთი (ფოტო)

სასულიერო საბუთი, რომელიც ჯარის სავალდებულო სამსახურიდან დახსნის გარანტორია.