სასწრაფოდ, ამ წუთებში ქვეყნდება აქამდე გაუხმაურებელი კადრები! მეტი დაკავებული მეტი პრემია!