სიტყვა “ოკუპაცია” ლათინურად ნიშნავს “დაკავებას”.

სიტყვა “ოკუპაცია” ლათინურად ნიშნავს “დაკავებას”. როგორც პოლიტიკური ტერმინი, იგი დღეს აღნიშნავს ამა თუ იმ შეიარაღებული ძალის დაუფარავად დგომას უცხო ტერიტორიაზე და იქ თავისი ნების განხორციელებას ძალის გამოყენებით.