განსაკუთრებით სახიფათოა ყარსის ზავის მეხუთე მუხლი…

დიტო ჩუბინიძე:“განსაკუთრებით სახიფათოა ყარსის ზავის მეხუთე მუხლი… ყარსის ხელშეკრულების მიხედვით, აჭარის ავტონომიასა და ბათუმის მოსახლეობას ნება ეძლევა, “მითითებულ ადგილზე დაადგინოს მიწის ისეთი კანონი, რომელიც მის სურვილებსა” და “რელიგიურ უფლებებს” “შეესატყვისება”. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ 30 ათასმა ეთნიკურმა თურქმა, რომლებსაც სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა და რომელთა რიცხვიც გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება, საჭირო დროსა და მომენტში, ყარსის ხელშეკრულების ძალით, ბათუმსა და მის შემოგარენში მიწაზე შესაძლოა, თურქული კანონმდებლობით დადგენილი წესების ამოქმედება მოითხოვოს. asavali.