მე არ ვიცი, რას ნიშნავს ტრადიციული ღირებულებები, ამაზე საუბარი სახიფათოა./ი.კობახიძე

მე არ ვიცი, რას ნიშნავს ტრადიციული ღირებულებები, ამაზე საუბარი სახიფათოა./ი.კობახიძე

კომენტარები ფეისბუქიდან