ექიმი: აცრების ანატომია – ამაზე საჯაროდ არავინ საუბრობს!

ცნობილია, რომ ცილა ფერმენტის, ჰორმონის და ა.შ. ფუნქციებს იძენს 3-ეული ალფა-სტრუქტურით, რაც რეგულირდება კოფაქტორებით, კოფერმენტებით, ნახშირწყლების და ცხიმების მოლეკულებით.

ეს არის პოსტ-ტრანსლიაციური მოდიფიკაცია – რეალობა, რომელსაც დღემდე ვერ ხსნის ტრადიციული მედიცინა. ანუ, როგორ იძენს მილიონობით ცილა ერთმანეთისგან განსხვავებულ საჭირო ფუნქციებს. თუ ცილა მიიღებს არასწორ 3-ეულ ალფა-სტრუქტურას, მას ეხმარება ცილა ჩაპერონი და თუ ისიც ვერ შეძლებს დახმარებას, მაშინ ამ საშიშ ცილას მონიშნავს ცილა უბიქვიტინი და გაგზავნის დასაშლელად ლიზოსომებში. იმ შემთხვევაში, თუ ცილა მიიღებს ფერმენტული დაშლის მიმართ მდგრად ბეტა სტრუქტურას, ის ხდება პრიონ-ცილა, რომელიც იწვევს ე.წ. უკურნებელ დაავადებებს. კორონავირუსის S-ცილა-ანტიგენის მაკოდირებელი პრევენციული ვაქცინები შექმნილია ისეთი დნმ-ით და რნმ-ით, რომ ამ S-ცილა-ანტიგენს არ ექნება:

1) კორონავირუსის სპეციფიური პოსტ-ტრანსლიაციური მოდიფიკაცია

2) კორონავირუსის სპეციფიური S-ცილა-ანტიგენის 3-ეული სტრუქტურა, რაც ინიცირებს დაბალეფექტურ ანტისხეულების სინთეზს (ამაზე მარტო ისრაელის აცრების ეფექტურობის სტატისტიკაც საკმარისია, სადაც აცრილების 40%-ზე მეტი, აცრიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, დაავადდა COVID-19-ით)

3) რაც ყველაზე სარისკოა, კორონავირუსის სპეციფიური S-ცილა-ანტიგენის 3-ეული სტრუქტურა იქნება პრიონ-ცილის მსგავსი!

ამ მნიშვნელოვან თემებზე არსად არავინ არ საუბრობს საჯაროდ!” – წერს ექიმი ზურაბ ქუმსიაშვილი – ფეისბუქი

კომენტარები ფეისბუქიდან