ადამიანმა გარედან საწამლავი რომ დალიოს არ მოკლავს? ან გარედან ტყვია რომ მოხვდეს სხეულს არ მოკლავს? ასე გამოდის დეკანოზის სახარებისეული განმარტება.

დეკანოზმა თამაზ ლომიძემ სახარებისეული ეპიზოდი კონსტექტიდან ამოჭრა და ლიბერალური გაგებით იქადაგა. ცნობისთვის დეკანოზი ნაციონალების სატელიტია. ჯერ ერთი ლიბერალიზმი ქრისტიანობის პირველი მტერია. სახერების გალიბერალება და ამით შხამ ვაქცინაციის გამართლება ძალიან შორსაა ქრისტიანობისგან. არ არსებობს ცუდი საქმე, საუკეთესო გამართლება რომ არ მოიძებნებოდეს. მაგალითად დეკანოზი ქადაგებს, რომ გარედან კიარა შიგნიდან გამომავალი ბილწავსო ადამიანსო. კი ბილწავს და აქ წაბილწვაზეა ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი არ არის რომ გარედან შემომავალი არ კლავს ადამიანს. ადამიანმა გარედან საწამლავი რომ დალიოს არ მოკლავს? ან გარედან ტყვია რომ მოხვდეს სხეულს არ მოკლავს? ასე გამოდის დეკანოზის სახარებისეული განმარტება.