ოცნების ხელისუფლების დროს ხდება იძულებითი ვაქცინაცია, სამსახურისა და სწავლის დაკარგვის შიშით…

წინასაარჩევნო პერიოდში, ოცნების ხელისუფლების დროს ხდება იძულებითი ვაქცინაცია, სამსახურისა და სწავლის დაკარგვის შიშით…