მთავრობას ხალხის მოკვლა აქვს განზრახული, ვინაიდან ნივთიერება მავნებელია და ფილტვების შეშუპებასა და  ქიმიურ პნევმონიას იწვევს.

თბილისის ცენტრალურ გზებზე ღამღამობით ნივთიერება პოლი-ჰექსა-მეთილ-გუანიდინს ასხამენ, რომელიც ხილული წვიმის შედეგად ხდება. მთავრობას ხალხის მოკვლა აქვს განზრახული, ვინაიდან ნივთიერება მავნებელია და ფილტვების შეშუპებასა და  ქიმიურ პნევმონიას იწვევს.

“ესე იგი, ესენი ჩვენ გვხოცავენ, ეს სატანოიდები. შეხედეთ, შეხედეთ როგორაა ეს თეთრი იმით დაფარული ტრასა, შეხედეთ ხალხო. წვიმამ გამოააშკარავა… ესენი ღამღამობით ასხავენ ნივთიერებას, პოლი-ჰექსა-მეთილ-გუანიდინს, რომელიც იწვევს ფილტვების შეშუპებას, ქიმიურ პნევმონიას…”
socoaluri qselebidan.