დუმილის საპატრიარქო ხმას არ იღებს, ალიანსები, მარშები, დასები და სხვა ოპოზიციაც ჩუმადაა.

ეს ხალხი დიდ ხათაბალაშია გახვეული. ან ვაქცინამ უნდა მოკლას, ან შიმშილმა. თითქმის ყველა დაწესებულება აიძულებს ან აიცერით, ან წადით. ყველას არ შეუძლია წავიდეს მიწაზე მოიყვანოს, ან მესაქონლეობა დაიწყოს. არა და არგამუშავებენ თუ არ აიცერი. დუმილის საპატრიარქო ხმას არ იღებს, ალიანსები, მარშები, დასები და სხვა ოპოზიციაც ჩუმადაა. მარტო ტომარაძე რას გახდება. იქნებ დააკომენტაროთ რა არის გამოსავალი…