ვაქცინის საიდუმლო ინგრედიენტია გრაფენის ოქსიდი, რომელიც ორგანიზმში ვაქცინის მეორე დოზით შეჰყავთ.

კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების – ფაიზერისა და მოდერნას შემადგენლობის შესახებ. ვაქცინები ნივთიერება ALC-0315-ს ([(4-hydroxybutyl)azanediyl]di (hexane-6,1-diyl) bis(2-hexyldecanoate)) შეიცავს, რომელიც შედგება ჰიდროქსიბუტილისა და ჰექსან-6-სგან, რომლებიც ტოქსიკური ნივთიერებებია. ჰიდროქსიბუტილი კარცეროგენია, ხოლო ჰექსან-6 ნეიროტოქსიკური ნივთიერებაა, რომელიც ადამიანის ნერვულ სისტემას აზიანებს.

ვაქცინის საიდუმლო ინგრედიენტია გრაფენის ოქსიდი, რომელიც ორგანიზმში ვაქცინის მეორე დოზით შეჰყავთ.