გამყრელა და ტიკარა იტყუებიან ვადა არ გასულაო. ამათი სიტყვა არ დაიჯერება. ამათი ხელით გამოწვდილი ვაქცინა კიარა, პური არ უნდა შეჭამო.

არც ერთი ვაქ­ცი­ნა არ არის გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი. ვაქ­ცი­ნე­ბის გარ­კვე­ულ რა­ო­დე­ნო­ბას ნო­ემ­ბრის ბო­ლომ­დე აქვს ვადა, ეს არის და­ახ­ლო­ე­ბით 200 ათა­სი ვაქ­ცი­ნა, რომ­ლის ათ­ვი­სე­ბის გა­რან­ტი ჩვენ რე­ა­ლუ­რად გვაქვს“, – ამის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც მი­ნის­ტრი აღ­ნიშ­ნავს, FDA-მ „ფა­ი­ზე­რის“ ვაქ­ცი­ებს ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ვადა 3 თვით გა­უ­ხან­გრძლი­ვა.

„არც ერთი ვაქ­ცი­ნა არ არის გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი. ვაქ­ცი­ნე­ბის გარ­კვე­ულ რა­ო­დე­ნო­ბას ნო­ემ­ბრის ბო­ლომ­დე აქვს ვადა, ეს არის და­ახ­ლო­ე­ბით 200 ათა­სი ვაქ­ცი­ნა, რომ­ლის ათ­ვი­სე­ბის გა­რან­ტი ჩვენ რე­ა­ლუ­რად გვაქვს. ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, სა­დაც FDA აღ­ნიშ­ნავს, რომ „ფა­ი­ზე­რის“ ვაქ­ცი­ებს კი­დევ და­მა­ტე­ბით გა­უ­ხან­გრძლივ­დათ ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ვადა 3 თვით, მათი ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბა 6 თვი­დან გაზ­რდი­ლია 9 თვემ­დე. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ეს რის­კი არც არ­სე­ბობ­და. დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით სრუ­ლად არის მოხ­სნი­ლი“, – აღ­ნიშ­ნავს ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძე.

-0:02

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, “ვაქ­ცი­ნე­ბის მა­რა­გი ქვე­ყა­ნა­ში საკ­მა­რი­სია.

რო­გორც გამ­ყრე­ლი­ძე გან­მარ­ტავს, ქვე­ყა­ნა მუ­შა­ობს, რომ „ფა­ი­ზე­რის“ და­მა­ტე­ბი­თი დო­ზე­ბი შე­მო­ვი­დეს.

„ვაქ­ცი­ნე­ბის მა­რა­გი ქვე­ყა­ნა­ში საკ­მა­რი­სია. დღეს არის და­ახ­ლო­ე­ბით 600 ათა­სამ­დე „ფა­ი­ზე­რი“, რო­მე­ლიც 300 ათა­სი ადა­მი­ა­ნის აც­რის­თვის საკ­მა­რი­სია. ასე­ვე, ქვე­ყა­ნა მუ­შა­ობს, რომ და­მა­ტე­ბით კი­დევ შე­მო­ი­ტა­ნოს „ფა­ი­ზე­რი“. საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით არის „სი­ნო­ფარ­მი“ „სი­ნო­ვა­კი“. ისი­ნი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში. ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს „ფა­ი­ზე­რი“ შემ­დეგ „სი­ნო­ფარ­მი“ და „სი­ნო­ვა­კი“. ყვე­ლა ამ ვაქ­ცი­ნის მა­რა­გი არის. აქ­ტი­უ­რი ვაქ­ცი­ნა­ცია უნდა გაგ­რძელ­დეს“, – აღ­ნიშ­ნავს გამ­ყრე­ლი­ძე. ))) გამყრელა და ტიკარა იტყუებიან ვადა არ გასულაო. ამათი სიტყვა არ დაიჯერება. ამათი ხელით გამოწვდილი ვაქცინა კიარა, პური არ უნდა შეჭამო.