ნატოში საქართველოს შესვლა ნიშნავს თურქული სამხედრო დანაყოფების განთავსებას საქართველოს ტერიტორიაზე.

საქართველო ნატოში შესვლით მოახერხებს თურქეთში ინტეგრაციას. ეს არის 2X2=4, ეს იცის ყველამ საქართველოს გარდა! ნატოში საქართველოს შესვლა ნიშნავს თურქული სამხედრო დანაყოფების განთავსებას საქართველოს ტერიტორიაზე და თუკი რამე აწყობს თურქეთს პირველ რიგში, აი, დღევანდელი თურქეთის სტრატეგია მომავლისა არის ეს!

კომენტარები ფეისბუქიდან