ვაქცინირებული მშობლების შვილები

ორივე ჩვილ ბავშვს შავი ფერის თვალები და დიდი გუგები აქვს, ერთ-ერთ მათგანს კი სახე ჩალურჯებული აქვს. ისინი ვაქცინირებული მშობლების შვილები არიან და მათი ასეთი მდგომარეობა სწორედ ამან გამოიწვია.