ფაფების მწარმოებლები ფულს არ გადაუხდიან რეკლამისათვის?

მთელმა ქვეყანამ ნახა თუ როგორ შიმშილობს მიხეილ სააკაშვილი. ნეტა ფაფების მწარმოებლები ფულს არ გადაუხდიან რეკლამისათვის? თუ უფასოდ უკეთებს რეკლამას.