ჯანდაცვის ნაციონალურმა ინსტიტუტმა Big Pharma-სთან და ნიუ-იორკის შტატის მინდობით აღზრდის სისტემასთან შეთანხმებით ობოლ ბავშვებზე ექსპერიმენტები ჩაატარა, რის შედეგადაც 200-ზე მეტი ბავშვი გარდაიცვალა.

ამერიკის ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ინსტიტუტის დირექტორს ენტონი ფაუჩის ბრალს რამდენიმე ექსპერიმენტში სდებს. ჯანდაცვის ნაციონალურმა ინსტიტუტმა Big Pharma-სთან და ნიუ-იორკის შტატის მინდობით აღზრდის სისტემასთან შეთანხმებით ობოლ ბავშვებზე ექსპერიმენტები ჩაატარა, რის შედეგადაც 200-ზე მეტი ბავშვი გარდაიცვალა. გორია შივას თანახმად, ფაუჩი ასევე აფინანსებდა კვლევებს ბიგლებზე, რომლის ფარგლებშიც ტუნისში ძაღლებს პარაზიტებით დაავადებული ბუზები ცოცხლად ჭამდნენ, ხოლო 2018 წელს კი მან ამერიკელი გადასახადების გადამხდელების 16 მილიონ დოლარზე მეტი მაიმუნების „ტვინში ტოქსიკური ნივთიერების შეყვანაზე” დახარჯა.