კოვიდ პასპორტის მიღება გამოიწვევს საზოგადოების დაყოფას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის დისკრიმინაციას.

შეზღუდვები რომელიც უპასპორტოებზე გავრცელდება, წარმოშობს ახალი პროტესტის ტალღას, რომელიც საზიანო იქნება ქვეყანაში არსებული სტაბილური მდგომარეობისთვის.

” წვეთი ქვას ხეთქავს ძალით კი არა, დინჯი, ნელი დაცემით ! “

– წერს მწერალი გიორგი შალამბერიძე.

კომენტარები ფეისბუქიდან