კოვიდპასპორტი არის ყურმოჭრილი მონობის დამამტკიცებელი დოკუმენტი.

ეს არის კოვიდმონობის საბუთი, რასაც ასე ნაგლად აკანონებენ. თუ მწვანეს აანთებენ მოსახლეობა ალბათ წითელს აუნთებს ამ ბარბაროსებს. უკვე აშკარაა, რომ ადამიანების ჯამრთელობასთან არაფელი არაკავშირებთ. კოვიდპასპორტი არის ყურმოჭრილი მონობის დამამტკიცებელი დოკუმენტი. გინდათ რომ მანქანა პატრულმა გააჩეროს და პრავის მაგივრად კოვიდპასპორტი მოთხოვოს?!