შრომის წიგნაკი და ჭამის წიგნაკი.

ეს ძველი მწვანე პასპორტი შრომის წიგნაკია. დღევანდელი მწვანე ჭამისპასპორტი რაღა იდიოტობაა?! ძველ მწვანე წიგნაკში სად რა იშრომე ის იწერებოდა. ახალ მწვანე იდიოტურ პასპორტში სად რა შაურმა ჭამე და სად რა ითამაშე. ეს რა … რამე მოიგონეს.