ყველას შესანიშნავად უნდა გვესმოდეს, რომ ევროკავშირი არის გარყვნილების გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის და სექსუალური აღრევის მთავარი შემოქმედი.

LGBT – დირექტივები ევროკავშირიდან. ევროკავშირის უმაღლესმა სასამართლომ მოითხოვა, ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ აღიაროს ქვიარ ოჯახები და მათი შვილები და რომ ეს ეხება იმ ქვეყნებსაც, სადაც გეი ქორწინება აკრძალულია. “ყველას შესანიშნავად უნდა გვესმოდეს, რომ ევროკავშირი არის “გარყვნილების” გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის და სექსუალური აღრევის მთავარი შემოქმედი”.