დროა აქაც დასრულდეს კოვიდტერორი და გამოცხადდეს კოვიდ 19 ჩვეულებრივ გრიპად.

ესპანეთმა კოვიდ 19 ჩვეულებრივ გრიპად გამოაცხადა. მას მეორე იტალია მოჰყვა, იქაც უკვე ჩვეულებრივ გრიპად აღიქვამენ. აღარც ციფრებს აღარ ითვლიან. დროა აქაც დასრულდეს კოვიდტერორი და გამოცხადდეს კოვიდ 19 ჩვეულებრივ გრიპად.