ვინ მოცურდება ბანანის ქერქზე და ვისი მატორი დატრიალდება უკუღმა?!

(ფულადი წახალისების ამოქმედებიდან ერთ თვეში ე.წ. ბუსტერ დოზით 50 წლიდან 60 წლამდე ასაკის 17 850 მოქალაქე აიცრა.) ვინ მოცურდება ბანანის ქერქზე და ვისი მატორი დატრიალდება უკუღმა?! ვის შეაცდენენ ფულით და ვის გაუჩხირავენ ბუსტერ დოზას ბაირამდუდუკში?! იცოდეთ რომ კაი წამალში ფულს არ უნდა იხდიდნენ, თუ ფულს იხდიან ესეიგი ქრთამია. ქრთამს კეთილი ადმიანები არ იხდიან, ქრთამს ბოროტი ადამიანები იხდიან. ბუსტერ დოზას კეთილი ადამიანები არ გიკეთებენ, ბუსტერ დოზას ბოროტი ადამიანები გიკეთებენ. რაც ბოროტისაგანაა ის შხამია. ფარისევლები ვითომ ადამიანების ჯამრთელობაზე ფიქრობენ. კაი წამალს რად უნდა ფულის გადახდა და წახალისება?!