ტანკი, რომელმაც უკრაინაში მსუბუქ ავტომობილს გადაუარა არა რუსების, არამედ უკრაინელების იყო და ტექნიკური გაუმართაობის გამო მართვა დაკარგა.

ტანკი, რომელმაც უკრაინაში მსუბუქ ავტომობილს გადაუარა არა რუსების, არამედ უკრაინელების იყო და ტექნიკური გაუმართაობის გამო მართვა დაკარგა.