მიზეზი: რუსეთ უკრაინის ომი არის ფარსი!!! 95 % შაქრისა, არც უკრაინიდან შემოდის და არც რუსეთიდან.

ბიზნესი უბრალოდ მალავს, რათა შეიქმნას ხელოვნური დეფიციტი და მოახდინოს ფასის ზრდა!
მიზეზი: რუსეთ უკრაინის ომი არის ფარსი!!! 95 % შაქრისა, არც უკრაინიდან შემოდის და არც რუსეთიდან.
ამ ფონზე ვინც ხალხს აბრალებს ამ ყველაფერს ნებით თუ უნებლიედ დამნაშავე ბიზნესის საქმეს აკეთებს. არავითარი “მიწყდომა” და “5_5 კილოს ყიდვა” არაა შუაში.
პროდუქცია გააქრეს და საერთო ისტერიის ხარჯზე მდიდრდებიან…
ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს პრობლემის ძირი.