ხალხო ყველა სპორტს ჩამოვაშოროთ ლიბერასტი მმართველები, თორემ ქართული სპორტის ნებისმიერი სახეობა დასამარდება.

მკლავჭიდელებო, ქართველებო, ეროვნულო ძალებო ეს არ არის მისაყურადებელი თემა და ამაზე რეაგირება უნდა მოხდეს. ნუ მივცემთ ლიბერასტ ჯაჭვლიანს ეროვნული მკლავჭიდის დასავლურ, ლიბერალურ ფასეულობებზე შეწირვის ნებას. ხმა ყველამ უნდა აღიმაღლოს, რა უფლება აქვს ჯაჭვლიანს რომელიმე სპორცმენს აუკრძალოს სადმე მონაწილეობა. დაგვღალეს ამ რუსოფობიით და დასავლურობით. მეგობრებო საქმე იმაშია რომ ჯაჭვლიანმა განაცხადა მკლავჭიდის ფედერაცია არ მიიღებს მონაწილეობას იმ შეჯიბრებებში სადაც რუსები და ბელარუსები იქნებიან. თუ რომელიმე სპორცმენი მიიღებს იქ მონაწილეობას პრობლემები შეექმნება. ეს ლიბერალური მიდგომა კი მკლავჭიდს ღუპავს. ხალხო ყველა სპორტს ჩამოვაშოროთ ლიბერასტი მმართველები, თორემ ქართული სპორტის ნებისმიერი სახეობა დასამარდება. მერე იძახიან რატომ ვერ ვიგებთ ფეხბურთშიო, ლიბერასტი რომ ყავს მმართველად მაგიტომ. ყველამ აღიმაღლოს ხმა და ჩამოაშორონ სპორტებს ლიბერასტი მმართველები, რომლებიც ქართულ სპორტს დასავლურობის გამო ასამარებენ.