პუტინი: ჩაი უფრო სა­სარ­გებ­ლოა, ვიდ­რე კოკა-კოლა, რო­მე­ლიც ქი­მი­აა.

რაც კოკა-კო­ლამ რუ­სე­თის ბა­ზა­რი და­ტო­ვა, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა გა­და­წყვი­ტა, რომ პო­პუ­ლა­რუ­ლი გა­ზი­ა­ნი სას­მე­ლი “ივან-ჩაით“ ჩა­ა­ნაც­ვლოს.

ფო­რუმ­ზე, სა­ხელ­წო­დე­ბით “ძლი­ე­რი იდე­ე­ბი ახა­ლი დრო­ის­თვის” პრე­ზი­დენ­ტმა კონ­კრე­ტუ­ლი ჩაის სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბა­ზე ილა­პა­რა­კა და აღ­ნიშ­ნა, რომ ჩაი უფრო სა­სარ­გებ­ლოა, ვიდ­რე კოკა-კოლა, რო­მე­ლიც ქი­მი­აა. რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა “ივან-ჩაის” მწარ­მო­ე­ბელ­თა კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გე­ნელს პი­რო­ბა მის­ცა, რომ წი­ნა­და­დე­ბას ჩაის მა­სი­უ­რი წარ­მო­ე­ბის და­წყე­ბის შე­სა­ხებ, სა­კუ­თა­რი რე­ზო­ლუ­ცი­ით, რუ­სე­თის სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნისტრს და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­უგ­ზავ­ნის.

ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა “ივან-ჩაის“ წარ­მო­მად­გე­ნელ ხლი­ნოვს, კი­დევ ერთი თხოვ­ნა შე­უს­რუ­ლა და მას­თან ერ­თად სა­მახ­სოვ­რო ფოტო გა­და­ი­ღო. პუ­ტინ­მა ფო­რუმ­ზე აღ­ნიშ­ნა, რომ მარ­თა­ლია, შე­ზღუდ­ვე­ბი ამას შე­უძ­ლე­ბელს ხდის, მაგ­რამ დარ­ბაზ­ში მა­ინც ჩა­ვი­და და ფო­რუ­მის მო­ნა­წი­ლე­ებ­თან ერ­თად რამ­დე­ნი­მე წუ­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფო­ტოგ­რა­ფე­ბის წი­ნა­შე იპო­ზი­ო­რა.