ხალხო სად გაგონილა ელჩს პრეზიდენტზე მეტი უფლებები ჰქონდეს და სვანებს ნოტებზე აცეკვებდეს.

ხალხო სად გაგონილა ელჩს პრეზიდენტზე მეტი უფლებები ჰქონდეს და სვანებს ნოტებზე აცეკვებდეს. თუმცა ფაქტიურად ისიც ელჩია საფრანგეთიდან, რადგან საქართველოს მოქალაქე არაა. ფაქტიურად საქართველოს ყავს ორი უკანონო ელჩი მმართველი. ეს თემა არ არის მისაყურადებელი. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ქართველი ხალხის ღირსების საკითხია. ღირსების აღდგენა თუ გვინდა, ამ მე-5- კოლონის წარმომადგენლელ დედაკაცებს სასწრაფოდ უნდა მიუჩინოთ თავიანთი ადგილი. უკანონო მმართველი დედაკაცები უნდა გაძევდნენ.