ცეცხლის ჩაქრობის ნაცვლად ტყისთვის ხანძრის გაჩენას ხელოვნურად ცდილობენ.

ვიდეო რომელშიც ჩანს, რომ ტყის თავზე ფრენისას ვერტფრენზე დამაგრებული დანადგარიდან ცეცხლის ნაკადს უშვებენ. ცეცხლის ჩაქრობის ნაცვლად ტყისთვის ხანძრის გაჩენას ხელოვნურად ცდილობენ.