აუცილებლად უნდა მოხდეს უკანონო მმართველთა გაძევებიზაცია.

ქართველები ხშირად იკითხავენ: ნეტავი გვეშველება რამე?! არაა შანსი არაა, მანამ სანამ ქვეყანა არ განთავისუფლდება უკანონო მმართველებისაგან. აუცილებლად უნდა მოხდეს უკანონო მმართველთა გაძევებიზაცია.