ბუმერანგული სანქციები ევროპას

2022 წლის პირველი ნახევრის შედეგების მიხედვით, ჩინეთი რუსული ბუნებრივი აირის ყველაზე დიდი შემსყიდველია.

ამასთანავე, ექსპერტებმა შენიშნეს, რომ შესყიდული აირის მოცულობა აღემატება ქვეყნის მოთხოვნის მოცულობას. გაირკვა, რომ ჩინეთის ადმინისტრაცია რუსეთისგან შექმნილ ბუნებრივ აირს დიდი ფასნამატით ყიდის ევროპაში. Geworld.ge.