ელეგანტურები

მის აღმატებულების ელეგანტური ჩაცმულობა სულიერი დის გასვენებაში. თბილისის ელეგანტური მერი და თითით საჩვენებელი ღირსეული საპატიო მოქალაქეები.