სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში მყოფი ახალგაზრდები მაგალითის აძლევენ თავიანთ თანატოლებს-ვლადიმერ პუტინი

ვლადიმერ პუტინმა მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით გამართულ სახელმწიფო საბჭოს სხდომაში. სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს იყოს ბოლო მნიშვნელოვანი მოვლენა რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე წელს, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ეწვია.

თავის შესავალ სიტყვაში პუტინმა ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომლებიც ამჟამად რუსეთის წინაშე დგას ახალგაზრდებთან მუშაობისას. მთავარია თაობათა უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

ამასთან, სახელმწიფოს მეთაურმა აღნიშნა, რომ რუსი ახალგაზრდობა თანამედროვე პირობებში ძლიერი საინფორმაციო შეტევის ქვეშ მოექცა და აღმოჩნდა დაუცველ მდგომარეობაში. მიმდინარე მოვლენებისა და ფენომენების არსის გარკვევის მიზნით, განათლების სფეროში აღიარებულმა პროფესიონალებმა უნდა განახორციელონ შესაბამისი სამუშაო. ამ მიზნით აუცილებელია რუსული სახელმწიფოებრიობისადმი მიძღვნილი კურსის შექმნა.

ამასთან, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდებთან მუშაობისას უნდა გამოირიცხოს ბიუროკრატია და ფორმალიზმი.

„ჩვენ მკაფიოდ უნდა მოვისმინოთ ახალგაზრდების მოთხოვნები, გავითვალისწინოთ, რომ ახალგაზრდები მრავალეროვნული არიან, წარმოადგენენ სხვადასხვა კონფესიებს, ამიტომ უნდა ვიმოქმედოთ დახვეწილად და დელიკატურად“, – ხაზგასმით აღნიშნა ვლადიმირ პუტინმა.

ამასთან, პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში მყოფი ახალგაზრდები მაგალითის აძლევენ თავიანთ თანატოლებს. მოხალისეობრივი იმპულსის შესანარჩუნებლად სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ პრაქტიკის მიღების უფლება სხვადასხვა ფონდებსა და მოხალისეობრივ ორგანიზაციებში. Geworld ge.