ვინ გაიმარჯვებს?

ვის აძლევთ ხმას კიარა ვინ გაიმარჯვებს?
ჩვენ არ ვეწევით აგიტაციას. არც იმას გეკითხებით თუ ვის აძლევთ ხმას. ჩვენ გეკითხებით თქვენი აზრით ვინ გაიმარჯვებს??? tvm.ge