„შავ სიაში“ მყოფი პირების ვალების განულების ვებგვერდი მზადაა, ველოდებით სიებს“

მეოთხე