გარეწრებო, შეწყვიტეთ ხალხის დაცინვა და ძარცვა!!!

გარეწრებო, შეწყვიტეთ ხალხის დაცინვა და ძარცვა!!!

ის, რომ წამლის ბარიგები ჯერ ხელოვნურ დეფიციტს ქმიან, შემდეგ კი ხალხის გაჭირვებით სამმაგი და ხუთმაგი მოგებით ისქელებენ ჯიბეს, ეს მთავარი ბარიგა სერგეენკოს ბრალია!..
სეგეენკო გასაპანღურებელია და გასაციმბირებელია!
წამლის მაფია საჩვენებლად დასასჯელია!

თუ პრემიერი უახლოეს საათებში არ მოიწვევს საგანგებო თათბირს და არ მოახსენებს ხალხს ამ ტოტალური ძარცვის შეწყვეტის შესახებ და პროკურატურა არ დაიწყებს გამოძიებას, ხალხი ქუჩაში უნდა გამოვიდეს და მთელი ეს ბინძური ხროვა კაბინეტებიდან უნდა გამოათრიოს!
ხმას თუ არ ამოიღებთ, უარესს დაგმართავენ!
eurevs.ge