ლუგარი ყოფილა ნატოს სტანდარტების ერთერთი კომპონენტი, და მისი წინააღმდეგობა რუსული პროპაგანდა ყოფილა

ბოლო პე­რი­ოდ­ში ღო­რის გრი­პთან და­კავ­ში­რე­ბით სო­ცი­ა­ლურ მე­დი­ა­ში და სხვა­დას­ხვა სა­ეჭ­ვო სა­ი­ტებ­ზე უამ­რა­ვი დე­ზინ­ფორ­მა­ცია ვრცელ­დე­ბა ვირუ­სუ­ლად. მათ შო­რის ერთ-ერთი ის, რომ ღო­რის გრი­პი თბი­ლის­ში მდე­ბა­რე ლუ­გა­რის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ი­დან გან­გებ გა­ავ­რცე­ლეს. რუ­სუ­ლი მე­დია პე­რი­ო­დუ­ლად ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას იმა­ზე, რომ ლუ­გა­რის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში აშშ-ს სამ­ხედ­რო და კერ­ძო კონ­ტრაქ­ტო­რე­ბი “სა­ი­დუმ­ლო ექ­სპე­რი­მენ­ტებს” ატა­რებ­ენ ადა­მი­ა­ნებ­ზე.

ნა­ტო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის შე­სა­ხებ სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრის დი­რექ­ტო­რი ნინო ბოლ­ქვა­ძე “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე ვრცელ პოსტს წერს, სა­დაც ლუ­გა­რის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ირ­გვლივ არ­სე­ბულ მი­თებ­სა და რე­ა­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს: რომ ეს არის რუსული პროპაგანდა.
ambebi.ge

კომენტარები ფეისბუქიდან