რა საიდუმლოს მალავს საქართველოზე დღემდე უცნობი ფრანგული რუკა?..

დღემდე უვნობი რუკა, სადაც საქართელო საერთაშორისო საზღვრებშია აღნიშნული