ევროკომისიამ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წინაშე საქართველოს რეკომენდაცია გაუწია კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად. ანუ ლიბერასტები გვატყუებენ სტატუსი მივიღეთო.

2023 წლის 8 ნოემბერს ევროკომისიამ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წინაშე საქართველოს რეკომენდაცია გაუწია კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად. ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ სტატუსს გარანტირებულად მივიღებთ, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრი ოცდაშვიდივე სახელმწიფოს სრული კონსენსუსი სჭირდება.