ავტო სესხი და ოვერდრაფტი ლიბერთი ბანკი მეტად მარტივია!

ლიბერთი ბანკის მთავარი მომსახურებები:

 • ანგარიშები და ბარათები: ლიბერთი ბანკი სთავაზობს დეპოზიტურ ანგარიშებს, სადებიტო და კრედიტ ბარათებს, სალარო პროექტებს და ბიზნეს ბანკომატებს.
 • სესხები: ბანკი სთავაზობს სხვადასხვა სახის სესხებს, მათ შორის – იპოთეკური, ავტო, სამომხმარებლო და ბიზნეს სესხებს.
 • დისტანციური მომსახურება: ბანკი ინტერნეტითა და მობილური ბანკის აპლიკაციით 24/7 დისტანციურ მომსახურებას უწევს.
 • საერთაშორისო ოპერაციები: ლიბერთი ბანკი საერთაშორისო გადახდების, ვალუტის გადაცვლისა და საერთაშორისო სწრაფი გადახდების მომსახურებებს უწევს.

ლიბერთი ბანკის უპირატებები:

 • ფართო ფილიალების ქსელი: ლიბერთი ბანკს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფილიალების უდიდესი ქსელი აქვს.
 • ფართო სპექტრის სამომსახურებები: ბანკი ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საბანკო მომსახურებების ფართო სპექტრს აწვდის.
 • საუკეთესო მომსახურება: ლიბერთი ბანკი თავის კლიენტებს ყოველთვის მაღალხარისხიანად ემსახურება, რაც მოიცავს კარგ პერსონალს, ოპერატიულ მომსახურებას და პრობლემების ეფექტურად მოგვარებას.
 • აღიარება: ლიბერთი ბანკი აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე რეპუტაციური ბანკი საქართველოში. მრავალჯერადაა დაჯილდოებული სხვადასხვა პრემიებითა და რეიტინგებით, როგორიცაა “საუკეთესო ბანკი საქართველოში”, “ყველაზე უსაფრთხო ბანკი” და “საუკეთესო მომსახურების ბანკი”.

ოვერდრაფტი არის სესხის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც საფინანსო ინსტიტუტის მომხმარებლის მიმდინარე ანგარიშზე დაშვებული საკრედიტო ლიმიტით განისაზღვრება. ყველაზე მეტად გავრცელებულია სახელფასო ოვერდრაფტი, რომელსაც ხშირად მე-13 ხელფასსაც ეძახიან. მაგალითად, როდესაც დასაქმებულს ხელფასი ერიცხება ბანკში, შეუძლია ოვერდრაფტის სესხის სახით წინასწარ აიღოს ერთი თვის ხელფასი, რომელსაც შემდეგ პროცენტი ერიცხება და თანდათანობით, ყოველთვიურად იფარება.

ოვერდრაფტი შესაძლებლობას იძლევა, დახარჯო ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტი, ხოლო დავალიანება მოგვიანებით დაფარო. ოვერდრაფტის უპირატესობა ის არის, რომ მისი აღება შედარებით მარტივია, ნაკლებ პროცედურებს მოითხოვს. ოვერდრაფტის პირობები ინდივიდუალურია მომხმარებლის შემოსავლის გათვალისწინებით.

ხოლო ავტო სესხი ახალი ან მეორადი ავტომობილის შეძენაა. ამ ტიპის სესხით სარგებლობისას კრედიტორები შესაძლოა თავად გთავაზობდნენ პარტნიორ ორგანიზაციებს, სადაც ავტომობილის შეძენას შეძლებთ. თუმცა, ავტოსესხის აღება მაშინაც შეიძლება, როცა შესაძენ ავტომობილს თქვენივე არხებით მოიძიებთ. ამასთან, ბაზარზე არსებული ავტოსესხების პირობებით, ფინანსდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე უცხოეთში ავტომობილის შეძენა.

აიღე ავტო სესხი ლიბერთი ბანკიდან ყველანაირი დამატებითი ხარჯის გარეშე:

 • სესხის თანხას მიიღებთ 45 წუთში
 • სესხის აღება შესაძლებელია როგორც ახალი, ისე მეორადი ავტომობილის უზრუნველყოფით
 • სესხით სარგებლობის პერიოდში ავტომობილი რჩება თქვენს საკუთრებაში, მართვის უფლებით

 

თუ დაგაინტერესათ ავტო სესხი ან ოვერდრაფტი შეგიძლიათ ეწვიოთ ლიბერთი ბანკის ვებ გვერდს და შეიტყოთ მეტი ინფორმაცია https://libertybank.ge/ka/