ჩვენი სამიზნეა პაციენტი და მისთვის დროული და ხარისხიანი სერვისის მიწოდება.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურები ერთიანდება

ჯანდაცვის სამინისტროს სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“, თბილისის მერიის სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ და შპს „ბათუმის სასწრაფო დახმარების ცენტრი“ ერთიანდება.

ამ დრომდე, საქართველოს მასშტაბით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისის მიწოდებას აღნიშნული სამი სამსახური ტერიტორიული გადანაწილების პრინციპით ახორციელებს.

კერძოდ, რეგიონების მასშტაბით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისს მოსახლეობას ჯანდაცვის სამინისტროს სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“ აწვდის, დედაქალაქში ქ. თბილისის მერიის სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ ოპერირებს, ხოლო ბათუმში – შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“. აღნიშნული სამსახურების გაერთიანების შემდეგ, ერთიანი ცენტრი ჯანდაცვის სამინისტროს დაექვემდებარება.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრების გაერთიანება მიზნად ისახავს თანამედროვე, ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც მიმართული იქნება მოსახლეობისთვის გადაუდებელი დახმარების სერვისის გაუმჯობესებასა და პაციენტის ინტერესებზე.

„ყველა ქმედება მიმართული იქნება ეფექტური მართვისკენ. ჩვენი სამიზნეა პაციენტი და მისთვის დროული და ხარისხიანი სერვისის მიწოდება. ამავე დროს, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი ეკიპაჟის წევრების, როგორც ფინანსური, ისე სამუშაო პირობები იყოს ღირსეული და მათ მიერ გაწეული პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი. ასევე, ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ცვლილებების ფონზე, თანამშრომელთა შემცირება არ იგეგმება.“ – განაცხადა სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორმა, ავთანდილ თალაკვაძემ.

სასწარფო დახმარების ცენტრების გაერთიანების პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. დღეიდან კი, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, აქტიური შეხვედრები და კონსულტაციები ყველა შესაბამის რგოლთან დაიწყება.