12-პუნქტიან დავალებაში წერია, რომ ლგბტ თემის წევრები სახელმწიფო მმართველობაში უნდა იყვნენ.

დიმიტრი ლორთქიფანიძე, პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრი: “რკინის ფარდა ეშვება და ამ ფარდის მიღმა რჩება დასავლეთი, რომელმაც განიზრახა, გენდერული დიქტატურის ქვეშ მოექცია ყველა, მათ შორის საქართველოც, რომელსაც საშინაო დავალებად აქვს მიცემული ერთი და იმავე სქესის პირთა შორის ქორწინების დაკანონება. 12-პუნქტიან დავალებაში წერია, რომ ლგბტ თემის წევრები სახელმწიფო მმართველობაში უნდა იყვნენ.