ვალების განულების ვებგვერდი, რომელიც 18:00სთ-დან უნდა ამოქმედებულიყო კვლავ გათიშულია