ყველა მოსახლეობას როგორ უნდა ატყუებდეს?!

აცრებათან დაკავშირებით ყველა გვატყუებს. მაგალითად: საპატრიარქო გვატყუებს ვითომ აცრებს რელიგიური და პატრიოტული დატვირთვა არ აქვს. მედია გვატყუებს ვითომ აცრა ადამიანს არ კლავს. კრამიტ-კუბოვიჩი გვატყუებს ვითომდა აცრილი კოვიდს უფრო იოლ ფორმებში გადაიტანსო. ყველა მოსახლეობას როგორ უნდა ატყუებდეს?!