ევროპიდან კარგი რაც არის ის გადმოვიღოთ, ამბობს ზოგიერთი ტვინნაღრძობი.

ზოგიერთი ტვინნაღრძობი ლიბერასტის აზრით ეს რუსული პროპაგანდაა და ევროპიდან ჩვენ კარგი რაც არის ის უნდა გადმოვიღოთ. შინ ევროპაში კარგი აღარაფელია, ევროპის მომხრე ამის მომხრეა.